Databeskyttelse i Lægemiddelstyrelsen

25. maj 2018

På denne side kan du finde information om databeskyttelse i Lægemiddelstyrelsen, bl.a. kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren.

Data som Lægemiddelstyrelsen behandler

I Lægemiddelstyrelsens fortegnelse kan du se, hvilke slags persondata vi behandler og i hvilke sammenhænge.

De vigtigste områder som Lægemiddelstyrelsen behandler personoplysninger indenfor er:

  • Bivirkninger ved kliniske forsøg
  • Bivirkninger ved lægemidler og medicinsk udstyr
  • Medicintilskud
  • Udleveringstilladelser af medicin
  • Sundhedspersoners tilknytning til industrien
  • Sikkerhedsgodkendelser af ansatte som håndterer heroin
  • Privates indførsel af lægemidler
  • Sager om ulovlig forhandling af lægemidler

Behandling af personoplysninger

Offentlige myndigheder må kun behandle personoplysninger, som der er hjemmel til at behandle i loven. I fortegnelsen over Lægemiddelstyrelsens behandlinger, kan du se hvilken hjemmel der er til de forskellige behandlinger.

Ud over hjemmel til behandling er Lægemiddelstyrelsen også underlagt databeskyttelsesforordningens krav til behandlingen af persondata. Databeskyttelsesforordningen erstatter den tidligere persondatalov og giver de registrerede en række nye rettigheder, du kan læse om databeskyttelsesforordningen og dens nyskabelser på datatilsynets hjemmeside.

Ud over de formelle regler, har Lægemiddelstyrelsen også en sikkerhedsorganisation som bl.a. arbejder for at omsætte forordningens formelle krav til sikkerhed i praksis. Informationssikkerhed er et område som er i konstant udvikling og Lægemiddelstyrelsen forventer at det samme vil gøre sig gældende for databeskyttelse. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre vore informationssikkerhed og databeskyttelse i samspil med hinanden.

Databeskyttelsespolitik

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet, som har en fælles politik for databeskyttelse.

Link til Sundheds- og Ældreministeriets databeskyttelsespolitik

I databeskyttelsespolitikken kan du bl.a. læse om hvilke rettigheder du har i forhold til de personoplysninger som vi behandler. 

Databeskyttelsesrådgiver

Lægemiddelstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Troels Mogensen. Du kan kontakte Troels Mogensen, hvis du har spørgsmål til Lægemiddelstyrelsens databeskyttelse, eller hvis du mener, at der er sket brud på persondatasikkerheden.

E-mail: