Udvalg for Medicinsk Udstyr

Opdateret 2. oktober 2019

Udvalgets opgaver

Udvalget for Medicinsk Udstyr blev nedsat d. 13. maj 2013. Udvalget skal bl.a. bistå sundhedsministeren og ministerområdet med at systematisere de igangværende initiativer på området for medicinsk udstyr.

Det skal også bidrage til at sikre en ”all round-tilgang” til lovgivningsrammen, herunder bidrage med input til den danske forhandlingsposition i forhold til de foreslåede nye EU-forordninger om medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik.

Udvalget skal derudover selv drøfte spørgsmål, der opstår på området, og komme med forslag til initiativer. 

Udvalget skal med afsæt i målsætningen om øget patientsikkerhed bl.a. overveje følgende:

 1. Opstramninger i lovgivningen nationalt og på EU-niveau, fx opstramninger, som mindsker risikoen for, at patientfarligt udstyr kommer på markedet, eller bliver på markedet (unødigt længe) 
 2. Øget vidensopsamling, når der sker utilsigtede hændelser med medicinsk udstyr, fx systematiske træk fra kvalitetsdatabaser og bivirkningsindberetningssystemer
 3. Udmeldinger fra Lægemiddelstyrelsen til sundhedsvæsenet, hvis der er mistanke om, at udstyr er til fare for patientsikkerheden
  Kontrol og tilsyn med aktører på markedet – herunder muligheder for yderligere indsatser
 4. Muligheder for at facilitere udbredelse af grønne offentlige indkøb af medicinsk udstyr, herunder ftalatfrit udstyr 

Udvalget skal med afsæt i målsætningen om øget vækst i medicobranchen bl.a. overveje følgende:

 1. Muligheder for at udnytte danske medicovirksomheders forspring i forhold til udvikling og markedsføring af innovative og patientsikre produkter, fx har vi en dansk førerposition på udvikling af ftalatfrit udstyr
 2. Elementer i de igangværende forhandlinger om EU-lovgivning, som har betydning for dansk medicoindustri og dermed dansk (og europæisk) økonomisk vækst og arbejdspladser

 Medlemmer

 • (Formand) Enhedschef, Jens Piero Quartarolo, Lægemiddelstyrelsen
 • (Næstformand) Overtandlæge, ph.d., Henrik Paul Nielsen, Tandlægeforeningen
 • Sektionsleder, Medicinsk udstyr, Thomas Wejs Møller, Lægemiddelstyrelsen
 • Farmaceut, Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening
 • Vicedirektør, Torben Mogensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Seniorkonsulent, Gitte Meltofte, Dansk Standard 
 • Direktør Torkil Kjær (Astma-Allergi Danmark), Danske Patienter 
 • Sundhedspolitisk medarbejder, Sine Jensen, Forbrugerrådet
 • Overlæge, professor dr. med., Gunnar Lose, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Direktør, Peter Huntley, Medicoindustrien
 • Indkøbschef, Jens Vejgaard, KL
 • Sundhedspolitisk chef, Katrina Feilberg Schouenborg, Dansk Erhverv
 • Chefkonsulent, Jens Peter Bjerg, Dansk Industri
 • Senior Regulatory Affairs Specialist, Søren Bøgestrand, Radiometer Medical ApS
 • Overlæge, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Serum Institut
 • Direktør, Elin Nielsen-Gehrt, Bestyrelsesmedlem, Sundhed Danmark
 • Souschef, Center for Kvalitet, Jeanette Hounsgaard, Danske Regioner
 • Afdelingslæge, Julie Mathiesen, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Hovedbestyrelsesmedlem, Hassan Arrakha, Pharmadanmark
 • Chefkonsulent, Lars Buch Hansen, Lægemiddelstyrelsen
 • Direktør, Morten Rasmussen, Dansk Rehab Gruppe
 • Bestyrelsesmedlem, Sine Holm, DiaLab
 • Formand, Per Michael Larsen, Optikerforeningen
 • Institutchef, Gitte Marie Henriksen, Danske Bioanalytikere
 • Praktiserende læge, Tue Flindt Müller
 • Chefkonsulent, Sarah Margaux Toft-Jørgensen, Erhvervsministeriet

Antal møder

Udvalget afholder møde 3-4 gange om året.

Referat

Der tages referat fra hvert møde i udvalget. Det godkendte referat bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...